София, пл. "Позитано" №3

Пловдив, бул. "Цар Борис III" № 128

Лекарска грешка

апр.,2024 | Адвокатска кантора "Здравков"

В статията ще разгледаме накратко правните аспекти на лекарската грешка.

Медицинската професия е една от най-благородните и обществено значими професии. Човешкият живот няма цена и общественото значение на професията на лекаря винаги е било и винаги ще бъде значително. В същото време медицинската дейност е високорискова и е съвсем закономерно да се допуснат грешки. Тези грешки, понякога могат да имат фатални последици и да бележат живота на пациентите и техните семейства за цял живот. 

От гледна точка на правото лекарската грешка представлява изпълнение на правнорегламентирана дейност – лекарска професия, при условията на незнание или на немарливо изпълнение, от което произтичат за пациента вреди. Лекарската грешка има два аспекта – наказателноправен и гражданскоправен.

Наказателноправният аспект на лекарската грешка се изразява в понасяне на наказателна отговорност на практикуващия лекар, в случай, че допуснатата от него грешка представлява престъпление. Такива са случаите, които са изрично предвидени в Наказателния кодекс. В тези случаи пострадалите лица имат право да участват в процеса срещу лекаря като частни обвинители, като могат да поддържат повдигнатото обвинение, да ангажират доказателства, да правят доказателствени искания и да обжалват присъдата и решенията на съдилищата. 

Гражданскоправният аспект на лекарската грешка се изразява в понасяне на гражданската отговорност на практикуващия лекар, респ. на болничното заведение, в което той упражняв дейността си. Това е така, защото съгласно закона всеки е длъжен да поправи вредите, които е причинил виновно другимо, а лицата, които са възложители на работа, отговарят за вредите причинени при или по повод извършването на тази работа. Отделно от горното доколкото медицинската професия е високорискова, законодателят е предвидил задължение за сключване на застраховка „Професионална отговорност“. При наличието на такава застраховка, пострадалите лица могат да предявят претенциите си и срещу застрахователното дружество, в което е сключена полицата. Важно е да се отбележи, че за ангажиране на гражданската отговорност не е задължително грешката да представлява престъпление и да има влязла в сила присъда срещу лицето. 

Най-честите проблеми при воденето на подобни дела са свързани с фактическата обстановка и доказването на лекарската грешка като нарушение на установените медицински практики.  

В случай, че Вие сте пострадал или сте лекар, допуснал грешка, можете да се свържете с нас за консултация и съдействие по Вашия казус:

https://www.zdravkov-legal.com/contacts

office@zdravkov-legal.com

+359 886 72 27 72

гр. София, пл. „Позитано“ №3

гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III“ № 128


Даниел Здравков

Даниел Здравков

0 коментара

Подайте коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Call Now Button