София, пл. "Позитано" №3

Пловдив, бул. "Цар Борис III" № 128

Обществени поръчки | Адвокатска кантора „Здравков“

Адвокат София. Правни консултации. Адвокатски услуги

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Нашите услуги

За възложители на обществени поръчки
За участници в обявени обществени поръчки

Нашият подход

Нашите клиенти получават персонален подход. Ние вярваме, че адвокатските услуги следва да подпомагат и ускоряват бизнеса, а не обратното. Ние говорим езика на бизнеса и разбираме нуждите му. Нашият подход е насочен към постигнаето на работещи практики, които са в съответствие със закона, като така осигуряваме сигурност и спокойствие на клиентите си.

Услуги за възложители

Абонаментно обслужване, чрез писмени консултации по ЗОП
Абонаментно обслужване, включително подготовка на обществени поръчки до откриване на поръчката
Абонаментно обслужване, включително цялостно провеждане на обществени поръчки до сключване на договор, вкл. участие в комисии
Абонаментно правно обслужване за възложители, включително и посочените по – горе услуги по ЗОП и изготвяне на вътрешни правила

Обратна връзка

Консултираме клиенти, чиийто бизнес е структуриран по различни начини, някои предпочитат agile, а други lean management. При всички положения, определяме отговорни лица от наша страна и от страна, на клиента, които отговарят за комуникацията между нас. По този начин постигаме бързина, която подмога и двете страни.

Услуги за участници в поръчки

Изготвяне на документи за участие в обществени поръчки
Обжалване на административни актове във връзка с обявени обществени поръчки
Обжалване на решение за избор на изпълнител по обществени поръчки
Абонаментно правно обслужване, включително посочените по – горе услуги.
Call Now Button