София, пл. "Позитано" №3

Пловдив, бул. "Цар Борис III" № 128

Търговско право | Адвокатска кантора „Здравков“

Адвокат София. Правни консултации. Адвокатски услуги

ZDRAVKOV-LEGAL.COM

Търговско право, сливания и придобивания, обществени поръчки и концесии

Адвокатите от нашия екип имат богат опит в областта на търговското право, сливания и придобивания, обществени поръчки, концесии и други аспекти на бизнес отношенията. Можете да получите консултация и съдействие от нашите адвокати за всеки аспект от структурирането на бизнеса Ви. Можете да получите съдействие при стартирането, за извършване на промени, ликвидация и съдействие в производство по несъстоятелност.

 

Част от услугите предлагани от нашите адвокати:

Учредяване и регистрация на търговски дружества, еднолични търговци, кооперации, фондации и сдружения;

Промяна на обстоятелства в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;

Непарична вноска в търговско дружество (апорт);

Сливания и придобивания – вливане, сливане, отделяне, разделяне и преобразуване чрез промяна на правна форма, сделки с търговско предприятие;

Сливания и придобивания – вливане, сливане, отделяне, разделяне и преобразуване чрез промяна на правна форма, сделки с търговско предприятие;

Прекратяване и ликвидация;

Процесуално представителство по търговски дела;

Наследване на дял в търговско дружество;

Реализиране на отговорността на мениджмънта за вреди, причинени на дружеството;

Процесуално представителтво в производство по несъстоятленост и в производство по стабилизация на търговец.

Call Now Button