София, пл. "Позитано" №3

Пловдив, бул. "Цар Борис III" № 128

Услуги | Адвокатска кантора „Здравков“

Адвокат София. Правни консултации. Адвокатски услуги

ZDRAVKOV-LEGAL.COM

Нашите услуги

Ние говорим езика на бизнеса и разбираме нуждите му. Нашият подход е насочен към постигнаето на работещи практики, които са в съответствие със закона, като така осигуряваме сигурност и спокойствие на клиентите си.

Търговско право

Търговското право (ТП) е дял от частното право, представляващо система от норми, които регулират правното положение на търговците и отношенията, в които те влизат в процеса на осъществяване на дейността си

Застрахователно право

Застрахователното право включва в себе си правоотношения, които се развиват по договор за застраховка, между застрахования и застрахователя, както и между трети лица.

Абонаментно правно обслужване

Правната помощ и съдействие, които оказваме, включват изготвяне на договори от всякакъв вид. Работим в съответствие с уговорените между страните условия.

Трудово право и защита на данните

С трудовото право се определят вашите права и задължения като работници и работодатели. Трудовото право на ЕС обхваща 2 основни области: условия на труд и информиране на работниците и консултиране с тях.

Обществени поръчки

Законът за обществените поръчки определя правилата, според които възложител следва да приложи законосъобразен начин за изразходване на управляваните от него финансови средства. Начинът за възлагане се определя в зависимост от типа възложител.

Данъчно право и спорове

Данъчното право е система от правни норми, установяващи вида и размера на данъците, реда на тяхното събиране, а също така и другите обществени отношения, свързани с възникването, изменението и прекратяването на фискалните задължения за плащане на данъци.

Сливания и придобивания

Правен анализ на дружествата, предмет на придобиване. Консултации и становища относно начините на придобиване. Подготовка на договори и други документи във връзка със съответната сделка. Консултации във връзка с финансиране на проекта

Корпоративно управление

Корпоративното управление е част от съвременната делова практика. Утвърдено е в страни с развита пазарна икономика и в страни с развиващи се пазари. Корпоративното управление е едно от важните условия за увеличаване на доверието на местните и чуждестранните инвеститори към българския пазар.

Call Now Button