София, пл. "Позитано" №3

Пловдив, бул. "Цар Борис III" № 128

Застрахователно право | Адвокатска кантора „Здравков“

Адвокат София. Правни консултации. Адвокатски услуги

ZDRAVKOV-LEGAL.COM

Застрахователно право

Нашият екип има богат опит и отлични резултати в областта на застрахователното право. Нашият екип е участвал в разрешаването на застрахователни спорове за десетки милиони левове.

 

Можете да получите консултации и съдействие от екипа ни по отношение на:

Разрешаване на спорове със застрахователи по доброволен ред;

Съдействие на пострадали лица за получаване на обезщетение от застраховател;

Съдействие за получаване на обезщетение по застраховка "Каско";

Съдействие за получаване на обезщетение по застраховка "Имущество";

Съдействие за получаване на обезщетение по застраховка "Гражданска отговорност";

Съдействие за получаване на обезщетение/застрахователна сума по застраховка "Злополука";

Съдействие за получаване на плащане по застраховка "Живот";

Съдействие за получаване на плащане по застраховка "Живот на кредитополучатели";

Защита и представителство срещу претенции на застрахователни дружества;

Често задавани въпроси

Получих отказ от застраховател, какво мога да направя?

Възможностите са няколко:

 1. Можете да предприемете действия за доброволно уреждане на спора, чрез взаимни отстъпки и подписване на споразумение;
 2. Можете да подате оплакване срещу отказа до самия застраховател или до Комисията за финансов надзор, която осъществява контрол и надзор върху дейността на застрахователя с цел постигане на извънсъдебно уреждане на спора и получаване на обезщетение;
 3. Можете да предявите иск пред съд за разрешаване на спора. Следв да знаете, че само съдът може да осъди застрахователя да плати, а Комисията за финансов надзор няма законова възможност да задължи застрахователя да плати. Комисията може да наложи глоба, ако не са спазени административни задължения, но не може да решава гражданскоправни спорове, това може само съдът;

Можете да се консултирате с адвокатите на адвокатска кантора „Здравков“, за конкретни насоки по Вашия казус.

 

Какво обезщетение дължи застрахователят?

Това зависи от типа на застраховката и от настъпилото събитие. Застраховките са два типа – Имуществени застраховки и Лични застраховки. При имуществените застраховки, застрахователното обезщетение зависи от два фактора – вредите и лимита на отговорност на застрахователя. При личните застраховки обикновено задължението на застрахователя е предварително определено или се определя от външни фактори – напр. при инвестиционните застраховки, но размера на задължението на застрахователя не зависи от размера на вредите. Например ако пешеходец със застраховка живот за 200 000,00лв. бъде блъснат на пешеходна пътека и загине от получените увреждания, неговият наследник има право на 200 000,00лв. по застраховка живот и на обезщетение за неимуществени вреди, определяни по справедливост от съда, гравитиращи между 150 000,00лв. и 250 000,00лв., в зависимост от случая, като е възможно да има разлика между тези суми.

Можете да се консултирате с адвокатите на адвокатска кантора „Здравков“, за конкретни насоки по Вашия казус със застраховател, който дължи обезщетение за имуществени или неимуществени вреди от злополука или катастрофа, както и за дължими плащания по застраховки „Живот“ или „Злополука“.

В какъв срок трябва да плати застрахователят?
 • Срокът за заплащане на обезщетение е 15 работни дни от изпращане на всички необходими документи до застрахователя. Ако застрахователят не плати в този срок, можете да предприемете действия по уреждане на спора.

Можете да се консултирате с нашите адвокати по вашите казуси със застрахователи.

Претърпях трудова злополука и работодателят ми има застраховка, но застрахователят отказва да плати обезщетение, какво мога да направя?
 • В този случай, вие имате право на обезщетение от работодателя за претърпените вреди, както и от застрахователя, в зависимост от сключената застраховка. При категорично заявена позиция единствената Ви възмжоност за получаване на обезщетение е да се консултирате с адвокат и да заведете дело пред съда;
Колко струва завеждане на дело срещу застраховател и колко време отнема?
 • Разходите за дело срещу застраховател се състоят от няколко компонента:
 • Държавни такси, събирани от съдилищата;
 • Депозити за необходими експертизи и свидетели;
 • Адвокатски хонорар

Нашите адвокати ще Ви посъветват за конкретните суми, които са необходими. Кантората има практика да подпомага нуждаещи се лица, които нямат възможност да заплатят всички или част от дължимите суми. Осигуряваме адвокатски услуги на материално затруднени лица без предварително заплащане на адвокатски хонорар.

Времето, което отнема делото е в зависимост от казуса, но за да получите бърза и качествена услуга е редно да изберете професионалисти в съответната област. Нашите адвокати са тясно специализирани в областта на застраховането, а материалният интерес по делата, които сме водили е за десетки милиони левове.

 

В какъв срок трябва да плати застрахователят?
 • Срокът за заплащане на обезщетение е 15 работни дни от изпращане на всички необходими документи до застрахователя. Ако застрахователят не плати в този срок, можете да предприемете действия по уреждане на спора.

Можете да се консултирате с нашите адвокати по вашите казуси със застрахователи.

Има ли право застрахователят да ми откаже плащане на обезщетение?
 • Застрахователят не може да отказва, когато намери за добре. Възможностите за отказ от плащане са изчерпателно изброение в закона, като всяко несъответствие с предписанието на закона право отказа неоснователен и застрахователят би следвало да плати.
Мога ли да получа консултация по моя въпрос от специалист, какво е необходимо и колко ще струва?
 • По въпроси, касаещи застрахователни спорове можете да получите консултация от нашите адвокати след запазване на предварителен час. Повечете консултации по тези въпроси са без предварително заплащане.
Call Now Button