София, пл. "Позитано" №3

Пловдив, бул. "Цар Борис III" № 128

адвокат недвижими имоти

Сделки с недвижими имоти – Съдействие от адвокат

апр.,2024 | Адвокатска кантора "Здравков"

Кратко описание на стъпките за успешно сключване на сделка с недвижим имот. Препоръчваме да се консултирате с добър адвокат при сключване на сделка с недвижими имоти. Независимо дали става дума за недвижим имот за лично ползване или с инвестиционна цел добра практика е да се посъветвате с адвокат за сделката с недвижим имот.

адвокат недвижими имоти

Съдействие от адвокат при сделки с недвижими имоти

Недвижимите имоти са традиционно ценен актив и са една от предпочитаните форми за инвестиция в България. В последните години има увеличение на сделките с недвижими имоти –  за жилищни нужди, с цел инвестиция и за нуждите на бизнеса.

Сделките с недвижими имоти традиционно се определят като нискорискови, но преди сключването им е важно страните да направят необходимата предварителна проверка и да са наясно с правата и задълженията си. Сделките с недвижими имоти също крият рискове и често еуфорията взема връх пред разума при покупката на жилище. От друга страна при инвестиция предварителната проверка от адвокат е силно препоръчителна с оглед възможността потенциални проблеми да попречат на реализиране на възвращаемост от инвестицията.

Потенциални проблеми

Адвокат недвижими имоти, адвокат имоти, адвокат по недвижими имоти, добър адвокат недвижими имоти София

В последните няколко години в България има ръст на жилищното кредитиране, което се отразява и на сделките с недвижими имоти. Използването на ипотечни кредити за финансиране на покупката на жилище осигурява допълнителна проверка от страна на банката, която отпуска кредита. Този факт традиционно успокоява купувачите, защото банката прави собствена проверка на имота, който ще бъде обезпечение по кредита.

Това е наполовина вярно. Банката ще провери дали имотът е чист от тежести и дали продавача е собственик на формално основание. Банката обичайно не изследва договорът, който се сключва с продавача. Често се срещат купувачи, които нанасяне в новото си жилище се запознават с клаузите, касаещи таксите за поддръжка на недвижими имоти в завторени комплекси. Адвокат би могъл да разясни на потенциалния купувач за тези задължения преди изповядване на сделката.

При сключване на договор за покупко-продажба на недвижими имоти, който са в прцес на строителство има редица обстоятелства, които следва да се вземат предвид. Не е без значение какви клаузи ще се заложат по отношение на плащанията, инфлационни клаузи, клаузи уреждащи последиците от забава у някоя у страните и прочие. В този процес от сделката с недвижими имоти съдействие от адвокат е ключово.

Не са изключение и случаите, в които може да възникне спор за собствеността. Важно е да се изследва не само дали продавачът е собственик, но и на какво основание, кога е придобил собствеността и т.н. Препоръчително е да се направи задълбочена проверка, за да се идентифицират и избегнат потенциални проблеми.

Съвействие при сделка с недвижими имоти

Нашият екип осигурява съдействие при сключване на сделки с недвижими имоти във всеки етап. Можете да се обърнете към наш адвокат за предварителната проверка, преговорния процес, финансиране, въпроси, касаещи кредитиране и окончателното сключване на сделката.

Част от услугите, които нашият екип предлага са:

 • Предварителна проверка на обекта на сделката – право на собственост, ограничени вещни права, тежести, сервитути, статут на имота, наличие/липса на вещни спорове, наличие липса на вписани договори за наем, наличие липса на задължения във връзка с имота и др.
 • Съдействие от наш адвокат при сключване на сделки за прехвърляне правото на собственост, както и при учредяване на ограничени вещни права – вещно право на ползване, право на строеж, право на надстрояване или пристрояване, сервитутни права върху недвижими имоти;
 • Съдействие при сключване на договори за наем на недвижими имоти -търговски площи и офиси;
 • Консултации по всякакви вещноправни въпроси;
 • Консултации във връзка с въпроси относно общинска и държавна собственост;
 • Съдействие от адвокат при придобиване на недвижими имоти по давност и снабдяване с констативни нотариални актове;
 • Процесуално представителство от адвокат при имотни спорове, включитделно делба;
 • Процесуално представителство от адвокат по искове за подобрения в имот;
 • Процесуално представителство от адвокат по искове за защита на нарушено владение;
 • Процесуално представителство от адвокат при искове между съсобственици;
 • Съдействие за извършване на доброволна делба;
 • Обжалване на подробни устройствени планове (ПУП);
 • Представитество в административни проиводства по ЗУТ;

За повече информация кликнете тук

Mожете да се свържете с нас за консултация и съдействие. Можете да се консултирате лично с адвокат в София и адвокат в Пловдив. Можете да получите съдействие по всички въпроси, касаещи недвижими имоти в София от адвокат.

www.zdravkov-legal.com

office@zdravkov-legal.com

+359 886 72 27 72

гр. София, пл. „Позитано“ №3

гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III“ № 128

Адвокат по недвижими имоти в България, вещно право, имотно право, недвижими имоти софия, добър адвокат по вещно право


Даниел Здравков

Даниел Здравков

0 коментара

Подайте коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Call Now Button