София, пл. "Позитано" №3

Пловдив, бул. "Цар Борис III" № 128

КФН ли трябва да определя справедливите обезщетения за неимуществени вреди?

апр.,2024 | Адвокатска кантора "Здравков"

Програмата за нормативна дейност на КФН съдържа изготвяне на Наредба, която може да породи въпроси, касаещи потребителите и застрахователите.

КФН ли трябва да определя справедливите обезщетения за неимуществени вреди?

КФН ли трябва да определя справедливите обезщетения за неимуществени вреди?

Въпросът за това как се определя обезщетението за неимуществени вреди е поставян неведнъж. Независимо от дългата традиция и огромният обем от съдебна практика по въпроса в бизнес средите, както и сред обществото сякаш витае несигурност по отношение на това как точно се определя паричното обезщетение, което е достатъчно.

В сайта на Комисията за финансов надзор е публикувана програмата за нормативната дейност на Комисията, а от същата е видно, че е планирано комисията да бъде автор на Наредба уреждаща този въпрос. Това е особено деликатна тема за застрахователния сектор, както и за потребителите на застрахователни услуги, но и за всички лица, които са претърпели каквато и да било злополука, вкл. ПТП, както и са загубили близък в такова събитие. 

Създаването на такава Наредба от Комисията за финансов надзор крие рискове и подводни камъни и тепърва предстои да станем свидетели на нейното приложение, но заслужава да отбележим потенциални проблеми, които създаването на такава Наредба би могло да породи, а именно:

– Комисията е държавен орган и като такъв тя може да действа само съгласно компетентността си по закон. Компетентността и е уредена в Закон за комисията за финансов надзор, като в този закон не е предвидено Комисията да има правомощия да урежда въпросите, касаещи определянето на справедливо обезщетение, още повече съгласно чл. 52 от Закона за зСадълженията и договорите, обезщетението се определя от съда по справедливост. В случая вероятно ще се стигне до колизия на една неприета към момента Наредба с действащ закон, която колизия би следвало да е в полза на закона, а това поставя въпрос за практическата стойност на тази Наредба.

– Комисията осъществява надзор върху подназорните си лица за спазване на законодателството, във връзка с извършваната от тях дейност. Ако се стигне до посочената по-горе колизия, а тя е неизбежна, освен ако Наредбата не препрати към чл. 52 от ЗЗД, би се стигнало до положение, в което за да са в съответствие с Нормативните актове на своя регулатор, застрахователнтие дружества ще трябва в някакъв период да прилагат Наредбата, но най-вероятно в отношенията с пострадалите и увредени лица същата ще се дерогира и ще се прилага закона, което поставя много сериозен въпрос върху това полезно ли е да се издаване такава Наредба от КФН.

– Неимуществени вреди от увреждане, респ. загуба на близък, могат да бъдат претърпени не само от лица, които имат вземане срещу застраховател. Неимуществени вреди могат да претърпят и лица, пострадали в трудова злополука, от лекарска грешка, вследствие на дефектна стока и други случаи. Бъдещата Наредба очевидно няма да регламентира тези отношения, най-малкото защото КФН не е компетентен орган да ги урежда, което ще създаде диференциация между неимуществените вреди, които търпят наследниците на починал от лекарска грешка и починал в катастрофа, а това вярвам, че не е целен ефект, защото няма нито логика, нито обществена полезност. 

В международен план идеята за въвеждане на обективни критерий за определяне на обезщетения при неимуществени вреди не е нова и някои държава вече са въвели такива, но нашето становище е, че за Република България може би ще е по-бързо да се въведе чрез Наредба от КФН, но за съжаление сме скептични във връзка с полезното действие на тази Наредба. 

За Вашите казуси, свързани с определяне на обезщетение за неимуществени вреди можете да се свържете с нас:

https://www.zdravkov-legal.com/contacts

office@zdravkov-legal.com

+359886722772

гр. София, пл. „Позитано“ №3

гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III“ № 128


Даниел Здравков

Даниел Здравков

0 коментара

Подайте коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Call Now Button