София, пл. "Позитано" №3

Пловдив, бул. "Цар Борис III" № 128

Имуществени застраховки – Практически съвети.

апр.,2024 | Адвокатска кантора "Здравков"

Статията има за цел да скицира потенциални проблеми при сключване на застраховка срещу пожар и бедствия на имущество на бизнес клиенти, както и проблемни моменти при настъпване на застрахователно събитие.

По данни на Комисията за финансов надзор, застраховките на имущество срещу пожар и бедствия са на трето място по брутни записани премии и общият приход на застрахователния пазар по тези застраховки надхвърля 300 млн. лева. за 2023г.

Тези застраховки са доброволни и покритията, изключените рискове, правата и задълженията на страните се определят предварително от застрахователните компании, като макар в известна степен да осигуряват защита срещу едни и същи рискове, добра практика е при избора на такава застраховка да се преценят конкретните нужди на клиента, които да се преценят спрямо предлагания застрахователен продукт, а при настъпване на застрахователно събитие да се следва определен алгоритъм при установяване на причините, уврежданията, размера на вредите и други обстоятелства, които могат да имат значение.

               ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА:

               При сключване на застраховката има два подхода, които не е задължително да са алтернативни и могат да се комбинират:

    1. Застрахователят да направи оглед на имуществото, което се предлага за застраховане;
    1. Застрахователят да събере информация за имуществото, чрез попълване на въпросник, декларация или друг подобен предварително изготвен документ.

Най-често при сключване на застраховката и двете страни целят постигане на бързина и опростеност на процедурата, което често води до попълване на декларация за застрахованото имущество на базата, на която се прави оферта за издаване на застраховка. Важно е страните да знаят, че при некоретно попълнени предварителни данни за обекта на застраховката е възможно да се стигне до спор във връзка със застраховката, който спор възниква най-често при настъпване на събитие.

Независимо дали застрахователят е изискал оглед на имуществото, добра практика е да се съберат данни за състоянието му към момента на сключване на застраховката. Такива могат да бъдат записи от охранителни камери, документи създадени във връзка с други договори – например договори за охрана, договор за кредит и други, които могат да имат отношение към имуществото към този момент.

Застраховащият следва да се запознае предварително с покритите рискове, но и с изключенията по застраховката и да направи преценка спрямо собствените си нужди дали застраховката би му осигурила необходимата защита. Разбира се лицата, които продават застрахователните продукти имат законови задължения да подпомогнат кандидата за застраховка в тази връзка, но нашият съвет е при сключване на застраховка за имущество на значителна стойност да се направи и самостоятелно проучване.

ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ:

При настъпване на покрит риск със застрахованото имущество е необходимо да се спазват задълженията по сключения договор. Застрахователят има право да установи причините за събитието, настъпилите увреждания, размера на вредите. Застрахованият следва да съдейства в този етап, но това не означава, че самият той не може да ангажира екперти в тази дейност. Често пъти между страните могат да възникват спорове за:

– Причините за събитието;

– Връзката на уврежданията със събитието;

– Размера на вредите;

– Спазването на задълженията, които лицата са имали преди настъпване на събитието;

– Правото на застрахователя да откаже или намали дължимото обезщетение;

Често пъти страните приемат, че за окончателно уреждане на спора ще са меродавни експертни заключения от разследващи органи, когато за настъпилото събитие има образувано досъдебно производство. Макар това да изглежда разумно следва да се има предвид, че изготвянето на такива заключния от вещите лица, с които работят разследващите органи отнема значителен период от време, освен това често се допускат допълнителни и повторни заключения, които могат да са противоречиви. Рядко се случва експертно заключение на вещи лица посочени от разследващи органи да е достатъчно за решаване на спор във връзка с имуществена застраховка, особено ако вредите са значителни.

Добра практика е да се ангажират услугите на аварийни комисари,  вещи лица и експерти, включително специализирани адвокати при настъпване на събитието, за да се избегне най-скъпият вариант за решаване на спорове със застраховател – по съдебен ред. Споровете във връзка със застрахователни събития често не могат да се решат без съдебна намеса, поради различни обстоятелства. В тази връзка е важно за страните да установят в разумен срок дали е възможно да се постигне извънсъдебно уреждане на спора, с оглед организиране на защитата на всяка от страните и късите 3 годишни давностни срокове по тези застраховки.

 Нашата практика в тази област е изключително богата, имаме дългогодишен опит и отлични резултати. Консултирали сме както застрахователи така и потребители.

Не се колебайте да се свържете с нас за консултация и съдействие по Вашия казус:

www.zdravkov-legal.com

office@zdravkov-legal.com

+359 886 72 27 72

гр. София, пл. „Позитано“ №3

гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III“ № 128


Даниел Здравков

Даниел Здравков

0 коментара

Подайте коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Call Now Button