София, пл. "Позитано" №3

Пловдив, бул. "Цар Борис III" № 128

Недвижими имоти и строителство – адвокатски услуги | Адвокатска кантора „Здравков“

Адвокат София. Правни консултации. Адвокатски услуги

ZDRAVKOV-LEGAL.COM

Недвижими имоти и строителство – адвокатски услуги

Адвокатите ни предоставят услуги на инвеститори и строители, които осъществяват проекти във сферата на строителството в Република България.

Част от услугите, които предлагат нашите адвокати:

Предварителен анализ на имота - право на собственост, ограничени вещни права, тежести, сервитути, статут на имота, наличие/липса на вещни спорове, наличие липса на вписани договори за наем, наличие липса на задължения във връзка с имота и др.;

Подготовка на инвестиционни проекти, представителство пред административни органи във връзка с одобрени на проекта и издаване на разрешение за строеж;

Изготвяне на договори със строители, инвеститори, доставчици, купувачи и др.;

Съдействие за уреждане на спорове, включително по съдебен ред;

Съдействие при сключване на договори за наем на търговски площи и офиси;

Представителство пред Агенцията за геодезия, картография и кадастър за нанасяне на обекти и получаване на индивидуални кадастрални схеми/скици за обектите;

Представителство пред данъчни и други местни и държавни административни органи във връзка с извършване на дейността.

Call Now Button