София, пл. "Позитано" №3

Пловдив, бул. "Цар Борис III" № 128

Трудова злополука - адвокат

Трудова злополука – практически съвети на адвокат Здравков

апр.,2024 | Адвокатска кантора "Здравков"

Коя злополука е трудова и какви са последиците при трудова злополука? Необходимо ли е да получите съдействие от адвокат при трудова злополука? На тези и други въпроси можете да получите отговор в статията, подготвена от адвокат Здравков.

ЕЛЕМЕНТИ НА ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА:

Трудова злополука  е всяко внезапно увреждане на здравето станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието. Увреждането следва да е причинило временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност или смърт. Трудова е и злополуката, станала по време на обичайния път при отиване или при връщане от работното място до:

1) Основното място на живеене или до друго допълнително място на живеене с постоянен характер;

2) Мястото, където работникът обикновено се храни през работния ден;

3) Мястото за получаване на възнаграждение.

За всяка трудова злополука пострадалият, неговият ръководител или свидетелите на злополуката са длъжни да уведомят работодателя или упълномощено от него лице. При постъпване в лечебно заведение е необходимо пострадалият или придружаващите го лица да информират персонала на лечебното заведение за настъпилата злополука. Лекуващият лекар трябва да определя вида ѝ – трудова или не. Мястото и обстоятелствата относно злополуката трябва да се впишат в амбулаторния лист. Пострадалото лице е длъжно да представи издадения болничен лист или да уведоми работодателя до два работни дни от издаването му.

Работодателят е длъжен да декларира всяка трудова злополука в срок от 5 работни дни от узнаването за нейното настъпване. Ако не се декларира злополуката, пострадалият или неговите наследници имат право да я декларират в срок една година от злополуката.

Длъжностно лице от НОИ, въз основа на събраните доказателства издава разпореждане за приемане или за неприемане на злополуката за трудова. Разпореждането се връчва на работодателя и на пострадалия или неговите наследници. Разпореждането подлежи на обжалване.

ПРАВО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА

Поради настъпването на трудова злополука, увреденото лице, респ. наследниците на починалия в злополуката имат право на парично обезщетение за претърпените от тях имуществени и неимуществени вреди. Обезщетението се дължи от работодателя, който отговаря дори  и когато трудовата злополука е причинена от непреодолима сила при или по повод изпълнението на възложената работа или на каквато и да е работа, извършена и без нареждане, но в интерес на работодателя, както и по време на почивка, прекарана в предприятието. Възможностите за получаване на обезщетение са две:

1) По доброволен ред – Най-често след провеждане на преговори и сключване на споразумение между страните. В този случай се спестяват значителни разноски и пострадалите лица получават обезщетението значително по-бързо;

2) По съдебен ред – Доста често между страните възникват спорове във връзка с правото на обезщетение, които при липса на съгласие могат да се решат само по съдебен ред. 

Ако Вие или Ваш близък е пострадал в трудова злополука или имате служители, които са пострадали от такова събитие и искате да уредите възникналия казус можете да се доверите на нашият екип. Нашите адвокати имат богат опит по дела свързани с трудова злополука. 

Повече информация по темата можете да прочетете тук: zdravkov-legal.com

Не се колебайте да се свържете с нас:

https://www.zdravkov-legal.com/contacts

office@zdravkov-legal.com

+359 886 72 27 72

гр. София, пл. „Позитано“ №3

гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III“ № 128


Даниел Здравков

Даниел Здравков

0 коментара

Подайте коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Call Now Button