София, пл. "Позитано" №3

Пловдив, бул. "Цар Борис III" № 128

застраховка живот адвокат

ЗАСТРАХОВКИ ЖИВОТ – ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ.

май,2024 | Адвокатска кантора "Здравков"

По данни на КФН, приходите на животозастрахователните компании, продаващи „Застраховка Живот“ в България надхвърлят 700 милиона лева за 2023г. Броят на съдебните дела по тези застраховки също се увеличава. Все по-често е необходим опитен адвокат в тази материя.

Застраховките „Живот“ са доброволни и покритите рискове, изключените рискове, правата и задълженията на страните се определят в общите условия. Независимо от горното, предмет на тази застраховка е животът, а същият е най-висша ценност. Поради това законодателят е създал нормативна рамка, с която застрахователните компанни следва да се съобразят и не следва да нарушават.

ПРЕДИ СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА

Преди да се сключи застраховката следва да се направи оценка на риска, който застрахователят ще поеме да носи. Не е без значение какво е здравословното състояние на кандидата за застраховане, неговата възраст и други фактори, които могат да имат значение за риска. В определни случаи застрахователите отказват да носят риска за настъпване на естествена смърт. Такива са случаите при кандидати за застраховане в напреднала възраст.

Преди да се сключи застраховка е необходимо да се събере информация за здравословното състояние на физическото лице, чийто живот ще се застрахова. Обикновено, когато застрахователната сума е по-малка и застраховката е по-евтина се попълва предварително изготвена здравна декларация от застрахователното дружество. В други случаи може да се изиска да се изиска отговаряне на въпросник или провеждане на медицински прегледи на застрахования преди сключване на договора.

Важно е страните да знаят, че неточно предоставени данни за здравословното състояние на застрахования би могло да доведе до възникване на спор във връзка със застраховката. Най-често това става при настъпване на застрахователно събитие.

Важно е за лицата, които имат интерес от „Застраховка Живот“ да се запознаят предварително с покритите рискове, но и с изключенията по застраховката и да направят преценка дали конкретната застраховка задоволява тяхната потребност. Разбира се лицата, които продават застрахователните продукти имат законови задължения да подпомогнат кандидата за застраховка в тази връзка, но нашият съвет е при сключване на застраховка за имущество на значителна стойност да се направи и самостоятелно проучване.

ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ / съвет на Адвокат Здравков:

При настъпване на покрит риск е необходимо да се спазват задълженията по сключения договор. Застрахователят има право да установи причините за събитието. Застрахованият или неговите наследници следва да съдействат в този етап.

Често пъти между страните възникват спорове за:

– Причините за събитието;

– Спазването на задълженията, които лицата са имали преди настъпване на събитието;

– Правото на застрахователя да откаже плащане на застрахователна сума.

Причините за събитието са особено важни, тъй като спрямо тях се прави преценката дали събитие е всъщност покрит риск или не. Не е без значение причината за смъртта например, ако в общите условия на застраховката е предвидено, че застрахователят не носи отговорност за събития, настъпили вследствие на определени болести.

Спорове възникват и относно доказването на твърденията, че събитието не е покрит риск по застраховката. В тази връзка съдебната практика е разнообразна, което прави още по-важно анализирането на условията по застраховката преди сключването ѝ.

УТОЧНЕНИЕ

Условията по застраховката могат да отговарят на изискванията на застрахованото лице, информацията поискана от застрахователя да е попълнена коректно, но при настъпване на събитие отново да възникне спор относно дължимостта на застрахователната сума. Застрахованите лица трябва да знаят, че по застраховки „Живот“ давността за предявяване на иск пред съда е 5 години от настъпване на застрахвателното събитие. Предявяването на доброволна претенция спира давността до датата на получаването на отговора или до изтичане на максималния срок, в който застрахователят трябва да се произнесе.

Адвокатите ни имат богата практика в областта на застрахователното право и разрешаването на спорове в тази материя. Консултирали сме както застрахователи така и потребители.

Не се колебайте да се свържете с нас за консултация и съдействие по Вашия казус:

Повече информация по темата можете да прочетете тук: zdravkov-legal.com/zastrahovatelno-pravo

www.zdravkov-legal.com

office@zdravkov-legal.com

+359 886 72 27 72

гр. София, пл. „Позитано“ №3

гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III“ № 128


Даниел Здравков

Даниел Здравков

0 коментара

Подайте коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Call Now Button