София, пл. "Позитано" №3

Пловдив, бул. "Цар Борис III" № 128

Адвокат по наказателно право

Задържане и мерки за неотклонение – защита от адвокат

юни,2024 | Адвокатска кантора "Здравков"

       

Задържането на лице по ЗМВР и мерки за неотклонение по НПК представляват форма на принуда спрямо физически лица, която е уредена от закона. В тези случаи се засягат гарантирани от Конституцията и законите човешки права, поради което, за да е законосъобразна тази дейност е необходимо да са налице визираните от закона хипотези, в противен случай действията на държавните органи ще са незаконосъобразни. При попадане в такива хипотези е препоръчително съдействие от наказателен адвокат.

Препоръчваме да се консултирате с наказателен адвокат при задържане по ЗМВР или при определяне на мерки за неотклонение, както и при привличане като обвиняем. Добър адвокат е гаранция за защита на гарантираните Ви от закона права и интереси.

          ЗАДЪРЖАНЕ ЗА 24 ЧАСА ПО ЗМВР

Задържането по ЗМВР е за максимален срок от 24 часа. По своята същност то е принудителна административна мярка. Разговорно е познато и като арест или арестуване.

Полицейските органи могат да задържат лице:

1. За което има данни, че е извършило престъпление;

2. Което след надлежно предупреждение съзнателно пречи на полицейски орган да изпълни задължението си по служба;

3. Което показва тежки психични отклонения и с поведението си нарушава обществения ред или излага живота си или живота на други лица на явна опасност;

4. При невъзможност да се установи самоличността му в случаите и по начините, посочени в ЗМВР;

5. Което се е отклонило от изтърпяване на наказанието лишаване от свобода или от местата, където е било задържано като обвиняем в изпълнение на разпореждане на орган на съдебната власт. Когато лицето, независимо от основанията за задържането му, е непълнолетно, му се назначава за защитник адвокат от момента на задържането му;

6. Обявено за издирване с цел задържане, както и по искане на друга държава във връзка с неговата екстрадиция или в изпълнение на Европейска заповед за арест;

7. В други случаи, определени със закон.

ЗАПОВЕД ЗА ЗАДЪРЖАНЕ

От момента на задържането си лицето има право на защитник. Задържаният има право да откаже да дава обяснения, когато е задържан поради данни, че е извършил престъпление. Съответният орган е длъжен незабавно да уведоми лице, посочено от задържания за задържането. За задържането се издава писмена заповед. В заповедта следва да се посочи:

  1. Основанието за задържане;
  2. Данните на задържаното лице;
  3. Датата и часът на задържането;
  4. Ограничаването на правата на задържаното лице;
  5. Правото на задържаният да

а) да обжалва пред съда законността на задържането;

б) на адвокатска защита от момента на задържането;

в) на медицинска помощ;

г) на телефонно обаждане, с което да съобщи за своето задържане;

д) да се свърже с консулските власти на съответната държава, в случай че не е български гражданин, както и по негово искане незабавно се уведомяват консулските органи на държавата, чийто гражданин е;

е) да ползва преводач, в случай че не разбира български език.

ЗАДЪРЖАНЕ ЗА 72 ЧАСА

Това задържане е регламентирано в НПК. Може да бъде постановено от прокурора за довеждане на обвиняемия пред съд, за вземане на мярка за неотклонение.

МЕРКИ ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ

Когато са налице основанията за вземане на мярка за неотклонение, компетентните органи могат да вземат една от следните мерки:

  • Подписка;
  • Гаранция;
  • Домашен арест;
  • Задържане под стража.

Мерките за неотклонение се вземат с цел да се попречи на обвиняемия да се укрие, да извърши престъпление или да осуети привеждането в изпълнение на влязлата в сила присъда. При преценката коя от мерките да се приложи се вземат предвид вида на престъплението и степента му на обществена опасност, както и събраните доказателства, здравословното състояние на обвиняемия и други обстоятелства.

ОБЖАЛВАНЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ. СЪДЕЙСТВИЕ ОТ НАКАЗАТЕЛЕН АДВОКАТ

Обвиняемият или неговият защитник може по всяко време на досъдебното производство да поиска изменение на взетата мярка за неотклонение задържане под стража. Искането на обвиняемия или неговия защитник се прави чрез прокурора, който е длъжен незабавно да изпрати делото на съда. Делото се насрочва в тридневен срок от постъпването му в съда и се разглежда в открито съдебно заседание с участие на прокурора, обвиняемия и неговия защитник. Съдът преценява всички обстоятелства, свързани със законността на задържането, и се произнася с определение, което обявява на страните в съдебното заседание. Определението подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест пред второинстанционният съд.

Второинстанционният съд разглежда делото с участие на прокурора, обвиняемия и неговия защитник. Въззивният съд се произнася с определение, което обявява на страните в съдебното заседание. Определението не подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест. Когато с влязлото в сила определение е взета мярка за неотклонение гаранция, задържаният под стража обвиняем се освобождава след внасянето и.

Когато е изготвен и внесен обвинителен акт в съда, може да се направи молба за изменение на мярката за неотклонение. Необходимо е да е налице промяна в обстоятелствата, при които е взета мярката за неотклонение. ­­

Консултирайте се с наказателен адвокат

мерки за неотклонение, арест, задържане за 24 часа, задържане за 72 часа, домашен арест

Препоръчваме да се консултирате с наказателен адвокат при задържане по ЗМВР или при определяне на мерки за неотклонение, както и при привличане като обвиняем. Добър адвокат е гаранция за защита на гарантираните Ви от закона права и интереси.

Екипът на адвокатска кантора „ЗДРАВКОВ“ предлага защита и съдействие по наказателни дела. Адвокатите ни представляват обвиняеми и съдействат за изготвяне на защитна стратегия още от фазата на досъдебното производство. Реализиране на наказателна отговорност е най-тежката санкция и нашият екип от адвокати приема особено сериозно ангажименти в тази сфера, още от фазата на досъдебното производство. Особено важно за обвиняемия е да се следи за спазването на процесуалните правила, които гарантират правото му на защита и да се направи пълен и задълбочен анализ на събраните по делото доказателства.

Повече информация за нашите услуги в областта на наказателното право вижте тук

Не се колебайте да се свържете с нас за консултация и съдействие по Вашия казус:

www.zdravkov-legal.com

office@zdravkov-legal.com

+359886722772

гр. София, пл. „Позитано“ №3

гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III“ № 128


Даниел Здравков

Даниел Здравков

0 коментара

Подайте коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Call Now Button