София, пл. "Позитано" №3

Пловдив, бул. "Цар Борис III" № 128

трудова злополука, застраховка трудова злополука, как се изчислява обезщетение при трудова злополука, обезщетение при трудова злополука, обезетения при трудова злополука

Обезщетение при трудова злополука: Какво трябва да знаете?

юни,2024 | Адвокатска кантора "Здравков"

Трудовите злополуки са сериозен проблем, който може да доведе до значителни здравословни и финансови последици. При настъпване на трудова злополука, съветваме да се обърнете към добър адвокат, който да ви помогне да получите необходимото обезщетение. В тази статия ще разгледаме какво представлява трудовата злополука, какви са дължимите обезщетения от общественото осигуряване и работодателя, и как се определя справедливото обезщетение за неимуществени вреди в България. Как се изчислява обезщетение при трудова злополука? Какви права имат работниците, за които има сключена застраховка трудова злополука?

Какво представлява трудовата злополука?

трудова злополука, застраховка трудова злополука, как се изчислява обезщетение при трудова злополука, обезщетение при трудова злополука, обезетения при трудова злополука

Трудова злополука  е всяко внезапно увреждане на здравето станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието. Увреждането следва да е причинило временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност или смърт.

Трудова е и злополуката, станала по време на обичайния път при отиване или при връщане от работното място до:

1) Основното място на живеене или до друго допълнително място на живеене с постоянен характер;

2) Мястото, където работникът обикновено се храни през работния ден;

3) Мястото за получаване на възнаграждение.

Обезщетения при трудова злополука от общественото осигуряване

При настъпване на трудова злополука, общественото осигуряване в България осигурява няколко вида обезщетения:

 • Обезщетение за временна неработоспособност: Това обезщетение се изплаща докато работникът не може да изпълнява служебните си задължения поради злополуката.
 • Обезщетение за трайна неработоспособност: Ако злополуката води до трайно намаление на работоспособността, работникът има право на пенсия за инвалидност.
 • Обезщетение при смърт: В случай на смърт на работника, наследниците му имат право на еднократно обезщетение и пенсия за преживелия съпруг/съпруга и децата.

Обезщетения при трудова злополука от работодателя

Как се изчислява обезщетение при трудова злополука? Освен обезщетенията от общественото осигуряване, работодателят също дължи обезщетение при трудова злополука за претърпените имуществени и неимуществени вреди:

 • При телесно увреждане: Работодателят е длъжен да покрие всички разходи за лечение и възстановяване, както и да изплати обезщетение за загубените доходи по време на възстановяването. Работникът има право и на обезщетение за претърпените неимуществени вреди – болка и страдания, които се определят по справедливост.

Oбезщетението за неимуществени вреди обичайно е на значителна стойност.

 • При смърт: Работодателят е длъжен да изплати обезщетение на наследниците на загиналия работник. Обезщетение се дължи за имуществените и неимуществените вреди от смъртта на работника.

Имуществени вреди в случай на загуба на близък са например загубата на доходи. Децата на починалият, които имат право на издръжка могат да претендират издръжката за периода от смъртта до навършването на пълнолетие или до отпадането на основанието, на което издръжката е дължима.

Неимуществени вреди са болки и страдания от смъртта на близък човек. Определят се по справедливост от съда. Може да се определят и по споразумение между страните. Неимуществените вреди в България обикновено са в пъти по-голям размер от имуществените. Но за тяхното определяне съветваме да се обърнете към добър адвокат.

Определяне на справедливото обезщетение за неимуществени вреди

трудова злополука, застраховка трудова злополука, как се изчислява обезщетение при трудова злополука, обезщетение при трудова злополука, обезетения при трудова злополука

В България справедливото обезщетение за неимуществени вреди се определя на база на няколко фактора, включително:

 • Вида на телесно увреждане;
 • Обстоятелствата, при които е настъпило увреждането;
 • Икономическата обстановка спрямо момента на увреждането;
 • Отражението на увреждането върху живота на пострадалия;
 • Размера на възстановителния период;
 • Естеството на връзка между починалия и неговия роднина, претендиращ обезщетение;

Съдът има решаващата роля при определяне на размера на обезщетението, като взема предвид всички обстоятелства около конкретния случай. Определянето на обезщетение за неимуществени вреди е тежка задача, за която считаме, че е необходим опитен адвокат.

Застраховка трудова злополука

За определени работодатели е задължително да поддържат застраховка трудова злополука. В случай на трудова злополука, работникът ще има право на застрахователната сума по застраховката. Задължителната застраховка „Трудова злополука“ покрива следните рискове:

1. смърт на застрахованото лице вследствие на трудова злополука;

2. трайно намалена работоспособност вследствие на трудова злополука;

3. временна неработоспособност вследствие на трудова злополука.

Временната неработоспособност и степента на трайно намалената работоспособност се удостоверяват с болнични листове и експертни решения, издадени от съответния компетентен орган на медицинската експертиза на работоспособността.

Застрахователната сума не може да бъде по-малка от 7-кратния размер на годишната брутна работна заплата на съответния работник или служител.

Заключение

Трудовите злополуки могат да имат сериозни последствия за пострадалите и техните семейства. Затова е изключително важно да знаете своите права и да се обърнете към опитен адвокат, който може да ви помогне да получите справедливото обезщетение. Нашата адвокатска кантора е на ваше разположение, за да ви предостави необходимата правна помощ и да ви подкрепи в този труден момент.

За повече информация и професионална консултация, не се колебайте да се свържете с нас. Ние сме тук, за да ви помогнем да получите справедливостта, която заслужавате.

Ако Вие или Ваш близък е пострадал в трудова злополука или имате служители, които са пострадали от такова събитие и искате да уредите възникналия казус можете да се доверите на нашият екип. Нашите адвокати имат богат опит по дела свързани с трудова злополука. 

Повече информация по темата можете да прочетете тук

Не се колебайте да се свържете с нас:

www.zdravkov-legal.com

office@zdravkov-legal.com

0886 72 27 72

гр. София, пл. „Позитано“ №3

гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III“ № 128


Даниел Здравков

Даниел Здравков

0 коментара

Подайте коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Call Now Button