София, пл. "Позитано" №3

Пловдив, бул. "Цар Борис III" № 128

Данъчно право и данъчни спорове | Адвокатска кантора „Здравков“

Адвокат София. Правни консултации. Адвокатски услуги

ZDRAVKOV-LEGAL.COM

Данъчно право и данъчни спорове

Адвокатите ни могат да Ви предоставят консултация и съвет по отношение оптимизацията на данъчните Ви задължения, трансферно ценообразуване, преки и косвени данъци и такси, в т.ч. корпоративно облагане, ДДС, местни данъци и такси, съвети във връзка с прилагане на спогодби за избягване на двойно данъчно облагане. Можете да получите съдействие при ревизионни производства, обжалване на актове на приходната администрация по административен и съдебен ред.

Част от услугите предлагани от нашите адвокати:

Изготвяне на възражение срещу ревизионен доклад;

Обжалване на ревизионни актове;

Обжалване на актове за прихващане и възстановяване;

Обжалване на актове, свързани с регистрацията и дерегистрацията на лицата по ЗДДС;

Данъчно планиране и структуриране;

Изготвяне на документация за трансферно ценообразуване.

Call Now Button