София, пл. "Позитано" №3

Пловдив, бул. "Цар Борис III" № 128

Защита на личните данни при видеонаблюдение.

апр.,2024 | Адвокатска кантора "Здравков"

Кога е законосъобразно видеонаблюдението и може ли работодател да оценява представянето на своите служителите, чрез видеонаблюдение?

Комисията за защита на личните данни изразява свое становище по законосъобразността на обработване на лични данни от страна на работодател, използващ системите за видеонаблюдение за да оценява представянето на своите служители и да определя на тази база допълнителни трудови възнаграждения. Системите за видеонаблюдение са част от системите за сигурност и охрана на обекта на работодателя. Видеозаписите са на публично достъпни зони – бензиностанции.

След разглеждане на въпроса и конкретните факти по случая, комисията постановява свое становище, съгласно което обработването на охранителните записи за целите на оценка на ефективността на служителите и определяне на допълнителни възнаграждения, представлява последващо обработване на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни (ОРЗД) – Регламент 2016/679 на ЕП и Съвета. Такова последващо обработване за поставените цели е недопустимо, защото не съответства на правилата за последващо обработване на данните, което има различни цели от тези, за които първоначално са събрани данните. 

Комисията обръща внимание, че задължение на работодателите е да уведомят своите служители за системите за наблюдение на работното място. Нещо повече, още на етапа на планирането на въвеждане на системи за наблюдение, работодателите трябва да извършат прецизна оценка на риска за правата и свободите на субектите на данни, които с различна вероятност и тежест, могат да произтичат от конкретното обработване на лични данни.  Дейността по анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до представянето на работното място е изведена, като високорискова съгласно съображение 75 от ОРЗД. Това предполага, преди да започне конкретното обработване да се извърши и оценка на въздействието върху защитата на личните данни, като съществен елемент от нея са становищата на длъжностното лице по защита на данните и на засегнатите субекти на данни. Комисията обръща внимание, че видеозаписите, които биха били обработвани за оценка на ефективността на служителите, в конкретния случай ще съдържат и данни за трети лица – клиенти, доколкото конкретния случай се отнася до публично достъпни обекти – бензиностанции. В този смисъл  достъпът до личните данни на толкова голям брой субекти – трети лица, от страна на служителите, извършващи оценката на трудовото изпълнение, е неотносимо към целите на обработването. 

Отделно от горното, Комисията приема, че такова последващо обработване на събрани данни би представлявало профилиране по смисъла на чл. 4, ал. 4 от ОРЗД, а съгласно чл. 22 от ОРЗД, субектът на данните има право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или по подобен начин го засяга в значителна степен. Комисията намира, че в настоящия случай не са налице основанията за дерогация на това правило 

Със становището на комисията можете да се запознаете, чрез следния линк – https://www.cpdp.bg/?p=element_view&aid=2422 

По въпроси свързани със защитата на личните данни и казуси с Комисията за защита на личните данни можете да се свържете с нас за консултация и съдействие. 

https://www.zdravkov-legal.com/contacts

office@zdravkov-legal.com

+359 886 72 27 72

гр. София, пл. „Позитано“ №3

гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III“ № 128


Даниел Здравков

Даниел Здравков

0 коментара

Подайте коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Call Now Button