София, пл. "Позитано" №3

Пловдив, бул. "Цар Борис III" № 128

незаконно уволнение

Незаконно уволнение, съвети от адвокат

апр.,2024 | Адвокатска кантора "Здравков"

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УВОЛНЕНИЕ

При незаконно уволнение законът брани работниците и служителите, повече можете да научите от съветите на адвокат Здравков.

Незаконното уволнение е все по-честа причина за съдебни дела между служители и техните бивши работодатели. Прекратяването на трудовия договор едностранно от работодателя, независимо дали с предизвестие или не, т.нар. уволнение, е възможност, която работодателите имат само в предвидените от закона случаи. В случай, че работодателят уволни служителя, без да има това право, уволнението може да бъде признато за незаконно от съда. Това би имало негативни последици за работодателя, a в известна степен би обезщетило работника, който може дори да получи възстановяване на работа. В следващите редове ще разгледаме основанията за уволнение, възможностите за защита при незаконно уволнение и правото на обезщетения в случай на незаконно уволнение. Съветваме да се консултирате с добър адвокат по трудово право при незаконно уволнение.

Случаите, в които работодателите могат да уволняват работниците или служителите са регламентирани в чл. 328 – чл. 330 от Кодекса на труда. Всяко несъответствие със предвидените в закона изисквания ще доведе до незаконно уволнение. Естествено само посочването на конкретна разпоредба не е достатъчно, за да е законосъобразно уволнението. В действителност трябва да са налице предвидените от закона предпоставки.

Независимо от горното, в някои случаи законът въвежда допълнителни изисквания за законност на уволнението. Такъв е случаят при закрилата при уволнение по чл. 333 от Кодекса на труда. В случай, че работодател желае да уволни служител, който се ползва от тази закрила, следва да получи разрешение от Инспекция по труда. В някои случаи е необходимо и мнения на трудово-лекарска комисия и други предвидени в закона допълнителни изисквания. 

ЗАЩИТА ПРИ НЕЗАКОННО УВОЛНЕНИЕ ПО КОДЕКСА НА ТРУДА

На пръв поглед правата на служителите, които са по-слабата икономическа страна в тези отношения са гарантирани от закона. На практика нерядко работодателите прибягват до незаконни уволнения. В тези случаи служителите имат възможност за защита на своите права по съдебен ред, в няколко стъпки:

Работник или служител, който е уволнен незаконно може в двумесечен срок от уволнението да иска:

1. Признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна; 

2. Възстановяване на предишната работа; 

3. Обезщетение за времето, през което е останал без работа поради незаконно уволнение; (Размер на обезщетението – брутно трудово възнаграждение, за не повече от 6 месеца)

4. Поправка на основанието за уволнение, вписано в единния електронен трудов запис или в други документи.

В случай, че има неизплатени работни заплати или са дължими други обезщетения, дори и да е пропуснат този срок, работникът има право да предяви иск и да претендира плащане в срок от 3 години от датата, на която е следвало да получи възнаграждението си, респ. обезщетението. 

Трудовите дела за незаконно уволнение се гледат пред съответния Районен съд като първа инстанция, по бързо производство. Служителят, който е незаконно уволнен не дължи предварително заплащене на такси и разноски. Работодателят е този, който трябва да докаже, че е било налице основанието за уволнението. В производството по такова дело служителите биха могли да претендират освен обезщетния за оставане без работа, така всякакви други вземания, които имат към бившия си работодател – неизплатени възнаграждения, обезщетение за неизползван платен годишен отпуск и др. Добър адвокат по трудово право би могъл да консултира незаконно уволнене работник да осигури защитата му. Съветваме работодателите преди да уволнят работник да се консултират с добър адвокат по трудово право. Също така служителите, които искат да защитят правата си при незаконно уволнение могат да се консултират с нашите адвокати.

Сигнал за нарушение на трудово законодателство можете да подадете от тук – www.gli.government.bg

Повече за услугите на нашите адвокати по трудово право – тук

Нашата практика по такива дела е богата, имаме дългогодишен опит и отлични резултати. Консултирали сме както работодатели, така и работници и служители.

Не се колебайте да се свържете с нас:

www.zdrakov-legal.com

office@zdravkov-legal.com

+359 886 72 27 72

гр. София, пл. „Позитано“ №3

гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III“ № 128


Даниел Здравков

Даниел Здравков

0 коментара

Подайте коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Call Now Button