София, пл. "Позитано" №3

Пловдив, бул. "Цар Борис III" № 128

отказ от застраховател

Отказ от застраховател

апр.,2024 | Адвокатска кантора "Здравков"

Застраховката е гаранция, за сигурност при настъпване на неблагоприятни събития. Особено неприятно е в тези случаи да се получи отказ от застраховател. Нашите адвокати имат богат опит в разрешаване на спорове при отказ от застраховател. В статията се разглеждат част от усложненията, които могат да настъпят при предявяване на претенция пред застраховател, на какво може да се дължи получен отказ от застраховател и как може да ви помогне адвокат.

Застраховането е търговска дейност, при която застрахователят, приема да носи риск, в замяна на цена – застрахователна премия. На теория нещата изглеждат безпогрешни. Застрахователят събира достатъчно финансови средства, за да може да плати всички щети. От друга страна застрахованите лица са доволни, защото имат платежоспособен длъжник, в случай на риск. 

На практика, обаче, нещата не винаги са толкова розови. Едни от най-честите дела в съдилищата са именно между застрахователи или между потребители на застрахователни услуги и застрахователи. Броят на делата пред Софийски градски съд беше толкова значителен, че бяха изменени правилата за местна подсъдност по ГПК и сега повечето дела се гледат от Окръжните съдилища в областните градове. 

Ще разгледаме едни от най-честите причини за възникване на спор между застраховател и потребители:

Отказ от застраховател, поради изключен застрахователен риск:

В общите условия застрахователят посочва в кои случаи ще носи риск и в кои случаи не би носил риск. Разбира се застрахователят следва да се съобразява със закона при дефинирането на изключените рискове. Не следва да се включват неравноправни клаузи, които да ограничават правата на потребителите. В някои случаи, когато изключеният риск касае поведение на потребителя според някои съдилища е редно това поведение да е във връзка с настъпване на събитието. Нашето становище по този въпрос е същото.

Често се случва да има откази на това основание, които да не са мотивирани, т.е. да се посочва, че се отказва поради някоя точка от общите условия, която дава право на отказ, без да се държи сметка дали е приложима към конкретния случай. Съветваме да се обърнете към адвокат при отказ от застраховател.

Отказ от застраховател, поради недоказано събитие:

Настъпването на застрахователното събитие и вредите от него следва да се установят пред застрахователя. Чести са случаите, в които застрахователите изискват документи от потребителите, които нямат отношение към събитието и мотивират отказа си с липсата на тези документи по преписката. Това е незаконосъобразно поведение и не дава право на застрахователят да откаже. В други случаи, застрахователните събития са от извънреден харакер, например пожар в голямо предприятие и установяването на причините за събитието и вредите може да отнеме месеци. Много често се използват услугите и на аварийни комисари и на вещи лица за установяване на тези събития, често именно при такива събития страните не могат да постигнат съгласие нито за причините, нито за размера на вредите, респ. на обезщетението и по такава претенция е закономено да се получи отказ от застраховател. За да не изпаднате в такава ситуация на отказ от застраховател, можете да се консултирате с наш адвокат, който може да ви окаже съдействие по тези въпроси.

Отказ от застраховател, поради неизпълнение на задължение:

В практиката сме срещали често откази поради неизпълнение на законово задължение от страна на застрахования. Заслужава да обърнем внимание, че не всяко неизпълнение на задължение дава възможност на застрахователя да откаже, а само такова, което е довело до настъпване на застрахователно събитие. 

Отказ от застраховател при липса на сключено споразумение:

Тази хипотеза е почти задължителна при претенции за значителни застрахователни обезщетения или суми. Законът не изисква да се постигне споразумение между застраховател и потребител при отправена претенция. Съвсем естествено обаче, когато обезщетението е значително по размер липсата на споразумение би означавала възможност за завеждане на дело срещу застрахователя след плащане. Следвайки икономическия си интерес, застрахователните дружества избягват да плащат обезщетения при липса на споразумения, а нерядко се предлагат неизгодни споразумения. 

Отказ от застраховател при липса на предоставени документи:

Нерядко причина за постановяване на отказ са и самите потребители. В много случаи, за да се вземе решение от застраховател за извършване на плащане по претенция е необходимо да се предоставят документи, които касаят настъпването на събитието или вреди, а дори и лични документи като например банкова сметка. В случай, че такива доказателства не се предоставят, застрахователят е длъжен да се произнесе в законовия срок. Поради липсата на друга опция, застрахователят вероятно ще откаже.

СЪДЕЙСТВИЕ ОТ АДВОКАТ ПО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПРАВО, ПРИ ОТКАЗ ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛ:

Нашето мнение е, че често се стига до спорове в тези отношения поради натрупването на недобри практики и от двете страни, които биха могли да се избегнат и да спестят доста време и усилия. При подобен отказ от застраховател, можете да се консултирате с наш адвокат за разрешаване на спора.

Повече информация по темата можете да прочетете тук: zdravkov-legal.com/zastrahovatelno-pravo

Нашата практика в тази област е изключително богата, имаме дългогодишен опит и отлични резултати. Консултирали сме както застрахователи така и потребители.

Не се колебайте да се свържете с нас за консултация и съдействие по Вашия казус:

https://www.zdravkov-legal.com/contacts

office@zdravkov-legal.com

+359 886 72 27 72

гр. София, пл. „Позитано“ №3

гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III“ № 128


Даниел Здравков

Даниел Здравков

0 коментара

Подайте коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Call Now Button